Hvad er en vågekone?

En vågekone er betegnelsen for en kvinde, der holder vagt ved en døende. I gamle dage var det også betegnelsen for en kvinde, der holdt vagt ved en syg eller barslende kvinde. Vågekonen var uuddannet, og varetog oftest patientpleje på sygehuse om natten. At være en vågekone er et gammelt begreb, og ordet har ikke altid haft en positiv betydning, som det har i dag. Følgende udsnit er fra bogen Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse’ af Henriette Buus:

”… Sygeplejepersonale ved det danske hospital, den såkaldte vågekone, var i begyndelsen af 1800-tallet en ’gammel, udlevet, fordrukken stakkel som ikke kunne bruges til andet her i verden’.”

Vågekoner bruges i tilfælde af, at den døende ikke har nogle pårørende, eller hvor pårørende ikke selv har mulighed for at være til stede. At overvære et nært familiemedlems død eller et længere sygdomsforløb  kan være en stor psykisk belastning for pårørende, hvorfor en vågekone kan tage over nogle timer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *